Để tăng tốc truy cập, trang web tạm thời dùng giao diện này.
Đăng nhập theo tài khoản của Giáo viên
 
 
Trước khi in sổ điểm lớp, các đơn vị phải kiểm tra chế độ cho điểm (điểm học kì), kiểm tra thông tin giới tính của học sinh. Do sơ ý về kĩ thuật nên phần quản lý điểm ở một số website, thông tin giới tính nữ chuyển thành nam. Đơn vị kiểm tra và điều chỉnh lại giúp, Trân trọng cám ơn.


Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hiến Thành
Địa chỉ: Thôn Huyền Tụng xã Hiến Thành huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203822446 - Email: thcshienthanh@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Liên
2015 25 5 5/25/2015